Het eerste halfjaar van 2017 zit er alweer op. De halfjaar resultaten zijn bekend en de eerste bijsturingen vinden nu plaats. Of toch niet? Blijkt nu dat de gekozen KPI’s opnieuw niet goed meetbaar zijn? Of is er misschien zelfs helemaal geen plan?

Wie werkt er nog niet volgens LEAN, Agile of welke trendmatige methode dan ook? Wie is nog geen lid van een zelfsturend team? Heerlijk om als leider je medewerkers alle vrijheid te geven om de creativiteit in de mens en het werk weer naar boven te halen. Iedereen kan lekker z’n eigen ding doen. Daar zijn geen plannen voor nodig. Deze werden toch alleen maar gemaakt voor en door de manager.

We doen lekker ons ding. Geen plan, geen stip, geen KPI’s, geen management. Na verloop van tijd blijkt dan toch de vraag te komen waarvoor we ons ‘ding’ ook alweer doen. Wat is onze missie eigenlijk, waar willen we heen? Waar is onze leider? Wie is dat ook alweer? Na verloop van tijd staat er dan toch weer een leider op in een zelfsturend team die we voor het gemak dan maar manager gaan noemen. Deze manager gaat plannen maken en we zijn weer terug bij af.

De afgelopen maanden is deze cirkel in veel gesprekken boven tafel gekomen. En dat het lekker loopt is over het algemeen een conclusie uit de zwarte cijfers onder de streep.
Let wel, ik ben niet tegen Agile en LEAN. Sterker nog, deze methodes komen de dienstverlening richting klant bijna altijd ten goede. Ook zelfsturende teams, mits niet te groot, zijn prima. Maar iets doen zonder plan, zonder stip en zonder ijkpunten of piketpalen blijkt achteraf toch vaak meer geschikt voor een vakantiereis.

Nu 2017 al even onderweg is komt de tijd om na te denken over 2018 en misschien zelfs 2019. Waar wil je heen met je bedrijf? Waar wil je staan over een jaar? Hoe krijg je een goed beeld van wat er op je af gaat komen? Waar kan en moet je verbeteren en waar liggen de kansen? Waar zit de winst eigenlijk? Hoe denken klanten echt over je? Hoe kom je daarover met ze in gesprek? Waar vind je de dwarsliggers, zodat je samen een goede rails kan aanleggen? Hoe zorg je ervoor dat de richting en de wijze waarop het doel bereikt kan worden ook gedragen wordt door iedereen binnen het bedrijf? Hoe krijg ik dat allemaal begrijpelijk op 1 A4’tje?

Wil je als ondernemer in 2018 echt kunnen sturen en kunnen zeggen dat het goed gaat in plaats van lekker, dan moet je nu starten met het inrichten van dit planningsproces.